Til hovedmeny Til innhold

Oppvekst og utdanning

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Klassedagbok - ett skoleår 701510 Klassedagbok - ett skoleår stk. Kr 92,- Kjøp
Omslag for vitnemål (uten innsidetrykk) 701635 Omslag for vitnemål (uten innsidetrykk) Pakke á 25 stk. Kr 177,- Kjøp
Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (NLP) 703435 Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (NLP) bl. 25 sett Kr 297,- Kjøp
Karakterutskrift for terminkarakterer (ark for utprinting) 701527 Karakterutskrift for terminkarakterer (ark for utprinting) pk. 100 Kr 245,- Kjøp
Meldingsbok 701452 Meldingsbok stk. Kr 33,- Kjøp
Omslag for karakterutskrift 701528 Omslag for karakterutskrift pk. 50 Kr 285,- Kjøp
Protokollark for terminkarakterer 701557 Protokollark for terminkarakterer stk. Kr 62,- Kjøp
Klassedagbok - ett skoleår, vgs. 701610 Klassedagbok - ett skoleår, vgs. Stk. Kr 309,- Kjøp
Dagbok - sju skoleår 701517 Dagbok - sju skoleår stk. Kr 606,- Kjøp
Permisjonssøknad for lærer i vg.skole 701608 Permisjonssøknad for lærer i vg.skole Blokk á 25 sett (3 blad i settet) Kr 297,- Kjøp
Samtaleark for 1. og 2. årstrinn 701534 Samtaleark for 1. og 2. årstrinn pk. 25 Kr 199,- Kjøp
Samtaleark for 3. og 4. årstrinn 701535 Samtaleark for 3. og 4. årstrinn pk. 25 Kr 199,- Kjøp
Samtaleark for 5. - 7. årstrinn (nynorsk) 701537-N Samtaleark for 5. - 7. årstrinn (nynorsk) pk. 25 Kr 199,- Kjøp
Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (Unit4) 703414 Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (Unit4) bl. 25 sett Kr 297,- Kjøp
Søknad om særskilt tilrettelegging ved prøver/eksamen 701603 Søknad om særskilt tilrettelegging ved prøver/eksamen Blokk á 25 sett (3 blad i settet) Kr 241,- Kjøp
Søknad om fritak fra opplæring/vurdering enkeltfag/deltidselevstatus 701607 Søknad om fritak fra opplæring/vurdering enkeltfag/deltidselevstatus Blokk á 25 sett (3 blad i settet) Kr 241,- Kjøp
Saksmappe, barnevern 700176 Saksmappe, barnevern pk. 50 Kr 680,- Kjøp
Søknad fra elev om permisjon/organisert studiearbeid 701616 Søknad fra elev om permisjon/organisert studiearbeid Blokk á 25 sett (2 blad i settet) Kr 254,- Kjøp
Rapport fra tilsynsperson 700175 Rapport fra tilsynsperson pk. 50 Kr 433,- Kjøp
Dagbok - tre skoleår 701513 Dagbok - tre skoleår stk. Kr 493,- Kjøp
Rapport fra støtteperson 700197 Rapport fra støtteperson bl. 50 Kr 254,- Kjøp
Fraværsprotokoll 701511 Fraværsprotokoll Pakke á 25 stk. Kr 493,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten 700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 229,- Kjøp
Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring 700172 Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring bl. 50 Kr 254,- Kjøp
Timekort - Møter/samtaler 700150 Timekort - Møter/samtaler pk. 200 Kr 482,- Kjøp
Evalueringssamtale 8. - 10. årstrinn 701538 Evalueringssamtale 8. - 10. årstrinn pk. 25 Kr 199,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 753,- Kjøp
Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder 700190 Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder bl. 50 Kr 254,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om godkjenning av fosterhjem Del A (PDF-fil for nedlasting) 700160el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del A (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Søknad om godkjenning av fosterhjem Del B (PDF-fil for nedlasting) 700161el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del B (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Rapport fra tilsynsperson (PDF-fil for nedlasting) 700175el Rapport fra tilsynsperson (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder (PDF-fil for nedlasting) 700190e Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 599,- Kjøp
Søknad om engasjement i støttetjenesten 700193 Søknad om engasjement i støttetjenesten bl. 50 Kr 469,- Kjøp
Søknad om engasjement i støttetjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700193e Søknad om engasjement i støttetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om å bli besøkshjem (PDF-fil for nedlasting) 700194e Søknad om å bli besøkshjem (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Erkl. om taushetsplikt og informasjon til tillitsperson i barnevernet (PDF-fil f 700199e Erkl. om taushetsplikt og informasjon til tillitsperson i barnevernet (PDF-fil f PDF-fil Kr 599,- Kjøp
Egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker 700200 Egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker pk. 25 Kr 243,- Kjøp
Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson 700905 Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson Pk. 50 Kr 469,- Kjøp
Evalueringssamtale 8. - 10. årstrinn (nynorsk) 701538-N Evalueringssamtale 8. - 10. årstrinn (nynorsk) pk. 25 Kr 199,- Kjøp
Protokoll fra møte for fastsettelse av karakterer i orden og atferd 701575 Protokoll fra møte for fastsettelse av karakterer i orden og atferd bl. 50 Kr 254,- Kjøp
Fraværsregistrering (flere elever) 701609 Fraværsregistrering (flere elever) Blokk á 50 ark Kr 121,- Kjøp
Helsekort i journal i videregående skole 704550 Helsekort i journal i videregående skole Pakke á 50 kort Kr 803,- Kjøp