Til hovedmeny Til innhold

Barnevern

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Timekort - Møter/samtaler 700150 Timekort - Møter/samtaler pk. 200 Kr 475,- Kjøp
Søknad om godkjenning av fosterhjem Del A (PDF-fil for nedlasting) 700160el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del A (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Søknad om godkjenning av fosterhjem Del B (PDF-fil for nedlasting) 700161el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del B (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring 700172 Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring bl. 50 Kr 250,- Kjøp
Rapport fra tilsynsperson 700175 Rapport fra tilsynsperson pk. 50 Kr 427,- Kjøp
Rapport fra tilsynsperson (PDF-fil for nedlasting) 700175el Rapport fra tilsynsperson (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Rapport fra tilsynsperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700175enl Rapport fra tilsynsperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Saksmappe, barnevern 700176 Saksmappe, barnevern pk. 50 Kr 671,- Kjøp
Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder 700190 Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder bl. 50 Kr 250,- Kjøp
Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder (PDF-fil for nedlasting) 700190e Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Melding til barnevernet - offentleg og privat innmeldar - nynorsk (PDF-fil for n 700190en Melding til barnevernet - offentleg og privat innmeldar - nynorsk (PDF-fil for n PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om engasjement i støttetjenesten 700193 Søknad om engasjement i støttetjenesten bl. 50 Kr 463,- Kjøp
Søknad om engasjement i støttetjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700193e Søknad om engasjement i støttetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om engasjement i støttetenesta - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700193en Søknad om engasjement i støttetenesta - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om å bli besøkshjem (PDF-fil for nedlasting) 700194e Søknad om å bli besøkshjem (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om å bli besøksheim - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700194en Søknad om å bli besøksheim - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Rapport fra støtteperson 700197 Rapport fra støtteperson bl. 50 Kr 250,- Kjøp
Rapport frå støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700197enl Rapport frå støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Erkl. om taushetsplikt og informasjon til tillitsperson i barnevernet (PDF-fil f 700199e Erkl. om taushetsplikt og informasjon til tillitsperson i barnevernet (PDF-fil f PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker 700200 Egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker pk. 25 Kr 240,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten 700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 226,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson 700905 Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson Pk. 50 Kr 463,- Kjøp
Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlas 700905enl Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlas PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (Unit4) 703414 Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (Unit4) bl. 25 sett Kr 293,- Kjøp
Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (NLP) 703435 Timeliste støtteperson, tilsynsperson, avlaster mv. (NLP) bl. 25 sett Kr 293,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 742,- Kjøp