Til hovedmeny Til innhold

Priser PDF-skjema

Prisene er oppgitt per PDF-skjema per år og eks. mva.


FOR KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER

OBS! Riktig pris i nettbutikken vises først etter innlogging og baseres på innbyggerantall. Det finnes to ulike priskategorier:

PDF-skjema uten lagring (publikumsskjema)
Skjema kan legges ut på kommunens nettside for utfylling av publikum. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader, men utfylte data kan ikke lagres.

PDF-skjema med lagring (internskjema)
Skjema benyttes internt i kommunen. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader og utfylte data kan lagres. For lagringsfunksjonaliteten tilkommer lisenspris for Adobe Reader Extension. Det må bestilles én lisens for hvert fagområde det bestilles PDF-skjema fra. Lisensen koster kr 717,- per stk (engangskostnad).

Antall innbyggere Skjema uten
lagring, per år
Skjema med
lagring, per år
Opp til 3.000 571,00 668,00
3.001 - 5.000 685,00 789,00
5.001 – 10.000 884,00 1.034,00
10.001 – 15.000 999,00 1.167,00
15.001 – 20.000 1.142,00 1.334,00
20.001 – 25.000 1.313,00 1.535,00
25.001 – 35.000 1.483,00 1.735,00
35.001 – 50.000 1.884,00 2.202,00
Over 50.000 2.455,00 2.870,00

PRIVATE KUNDER (FIRMAER OG ENKELTPERSONER)


PDF-skjema uten lagring
Kr 571,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).

PDF-skjema med lagring 
Kr 668,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).
I tillegg må det bestilles minimum én lisens av Adobe Reader Extension à kr 717,-.