Til hovedmeny Til innhold

Priser PDF-skjema

Prisene er oppgitt per PDF-skjema per år og eks. mva.


FOR KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER

OBS! Riktig pris i nettbutikken vises først etter innlogging og baseres på innbyggerantall. Det finnes to ulike priskategorier:

PDF-skjema uten lagring (publikumsskjema)
Skjema kan legges ut på kommunens nettside for utfylling av publikum. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader, men utfylte data kan ikke lagres.

PDF-skjema med lagring (internskjema)
Skjema benyttes internt i kommunen. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader og utfylte data kan lagres. For lagringsfunksjonaliteten tilkommer lisenspris for Adobe Reader Extension. Det må bestilles én lisens for hvert fagområde det bestilles PDF-skjema fra. Lisensen koster kr 804,- per stk (engangskostnad).

Antall innbyggere Skjema uten
lagring, per år
Skjema med
lagring, per år
Opp til 3.000 640,00 748,00
3.001 - 5.000 768,00 885,00
5.001 – 10.000 991,00 1.158,00
10.001 – 15.000 1.119,00 1.308,00
15.001 – 20.000 1.279,00 1.495,00
20.001 – 25.000 1.471,00 1.721,00
25.001 – 35.000 1.663,00 1.945,00
35.001 – 50.000 2.111,00 2.467,00
Over 50.000 2.750,00 3.217,00

PRIVATE KUNDER (FIRMAER OG ENKELTPERSONER)


PDF-skjema uten lagring
Kr 640,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).

PDF-skjema med lagring 
Kr 748,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).
I tillegg må det bestilles minimum én lisens av Adobe Reader Extension à kr 804,-.

 

Kjøpsvilkår og avtale om bruksrett for PDF-skjema

Her finner du kjøpsvilkår/avtale for PDF-skjema.