Til hovedmeny Til innhold

Helse og omsorg

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Plastomslag for nr. 704549 Veiekort 732319 Plastomslag for nr. 704549 Veiekort stk. Kr 5,- Kjøp
Veiekort 704549 Veiekort pk. 100 Kr 371,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - Visma Velferd 700307 Søknad om økonomisk stønad - Visma Velferd pk. 100 Kr 447,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon 701171 Orientering om egenandel for opphold i institusjon Bl. 100 Kr 254,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - enkel 700309 Søknad om økonomisk stønad - enkel bl. 100 stk. Kr 254,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold 701172 Oppgave over inntektsforhold bl. 100 Kr 254,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, bokmål 700310 Søknad om økonomisk stønad, bokmål pk. 100 Kr 447,- Kjøp
Journal/dokumentliste (omslag m/klaff) 700313 Journal/dokumentliste (omslag m/klaff) pk. 50 Kr 605,- Kjøp
Arbeidsrapport hjemmehjelp 700231 Arbeidsrapport hjemmehjelp blokk Kr 198,- Kjøp
Hologram for parkeringskort (påføres før laminering) 700361 Hologram for parkeringskort (påføres før laminering) Ark á 50 Kr 224,- Kjøp
Journal/dokumentliste (omslag) 700312 Journal/dokumentliste (omslag) pk. 100 Kr 691,- Kjøp
Timeliste (NLP) 703434 Timeliste (NLP) bl. 50 sett Kr 244,- Kjøp
Lamineringslomme for parkeringskort etter ny forskrift 732365 Lamineringslomme for parkeringskort etter ny forskrift pk. 50 Kr 609,- Kjøp
Parkeringskort forflytningshemmede 700360 Parkeringskort forflytningshemmede pk. 50 Kr 300,- Kjøp
Arbeidsrapport m/gjennomslag 700233 Arbeidsrapport m/gjennomslag blokk Kr 198,- Kjøp
Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning langside) 732225 Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning langside) pk. 50 Kr 218,- Kjøp
Skjema for narkotikakontroll 701213 Skjema for narkotikakontroll bl. 100 Kr 254,- Kjøp
Timeliste institusjon Agresso 703413 Timeliste institusjon Agresso bl. 50 sett Kr 244,- Kjøp
Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler 700252 Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler bl. 25 sett Kr 240,- Kjøp
Journal (Pasientjournal/journalomslag) 701125 Journal (Pasientjournal/journalomslag) pk. 50 Kr 559,- Kjøp
Helsekort (barn) i helsestasjons- og skulehelsetenesta (nynorsk) 704540-N Helsekort (barn) i helsestasjons- og skulehelsetenesta (nynorsk) pk. 50 Kr 711,- Kjøp
Helsekort (barn) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 704540 Helsekort (barn) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pk. 50 Kr 711,- Kjøp
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 700391 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede bl. 50 Kr 239,- Kjøp
Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) 701146 Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) pk. 100 sett Kr 320,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad,  nynorsk  700310-N Søknad om økonomisk stønad, nynorsk pk. 100 Kr 447,- Kjøp
Legeerklæring (for søknad om parkeringstillatelse) 700393 Legeerklæring (for søknad om parkeringstillatelse) bl. 50 Kr 218,- Kjøp
Veiekort (nynorsk) 704549-N Veiekort (nynorsk) pk. 100 Kr 371,- Kjøp
Rekvisisjon - varer (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) 700205 Rekvisisjon - varer (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) bl. 50 sett Kr 381,- Kjøp
Hjemmehjelpsrapport (NLP) 700238 Hjemmehjelpsrapport (NLP) bl. 25 sett Kr 244,- Kjøp
Kvittering (selvkopierende sett á 3) 700037 Kvittering (selvkopierende sett á 3) bl. 50 sett Kr 330,- Kjøp
Journal - omslag 700204 Journal - omslag pk. 100 Kr 386,- Kjøp
Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) 701151 Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) pk. 100 Kr 432,- Kjøp
Parkeringskort forflytningshemma, nynorsk 700360-N Parkeringskort forflytningshemma, nynorsk pk. 50 Kr 300,- Kjøp
Beskyttelsespapir for laminering av parkeringskort 732361 Beskyttelsespapir for laminering av parkeringskort pk. 5 Kr 60,- Kjøp
Timekort helsestasjon 704539 Timekort helsestasjon pk. 100 Kr 310,- Kjøp
Lamineringslomme for parkeringskort til institusjon 732350-1 Lamineringslomme for parkeringskort til institusjon pk. 10 Kr 90,- Kjøp
Forenkla søknad om økonomisk stønad 700309-N Forenkla søknad om økonomisk stønad bl. 100 stk Kr 254,- Kjøp
Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede (A5) 700389 Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede (A5) pk. 10 Kr 91,- Kjøp
Plastomslag A6 732321 Plastomslag A6 pk. 100 Kr 251,- Kjøp
Utfyllingsmal for parkeringskort for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) 700362 Utfyllingsmal for parkeringskort for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 299,- Kjøp
Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) 700211 Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) bl. 100 Kr 229,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon 701169 Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon pk. 100 Kr 320,- Kjøp
Relieffplate for laminering av parkeringskort 732360 Relieffplate for laminering av parkeringskort stk. Kr 716,- Kjøp
Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) 704586 Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) bl. 25 sett Kr 315,- Kjøp
Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning kort- og langside) 732220 Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning kort- og langside) pk. 100 Kr 236,- Kjøp
Plastomslag A7 732320 Plastomslag A7 pk. 100 Kr 356,- Kjøp
Pasientregistermappe hjemmesykepleie 700248 Pasientregistermappe hjemmesykepleie pk. 50 Kr 676,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten 700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 188,- Kjøp
Pasient-/beboermappe A4 vertikal 701143 Pasient-/beboermappe A4 vertikal pk. 50 Kr 635,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) 701173 Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) bl. 100 Kr 295,- Kjøp
Anvisning (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) 700222 Anvisning (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) bl. 50 sett Kr 361,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) 701171e Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Turnusplan - helg og høytid 704231 Turnusplan - helg og høytid pk. 50 Kr 371,- Kjøp
Dokumentpenn (UB157), 0.3 sort 728180 Dokumentpenn (UB157), 0.3 sort 10 stk. Kr 401,- Kjøp
Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) 700045el Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Gjeldsbevis og trekkerklæring (PDF-fil for nedlasting) 700211e Gjeldsbevis og trekkerklæring (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Anvisning 700223 Anvisning bl. 100 Kr 193,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - enkel, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700309en Søknad om økonomisk stønad - enkel, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) 700391e Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Legeerklæring for søknad om parkeringstillatelse (PDF-fil for nedlasting) 700393e Legeerklæring for søknad om parkeringstillatelse (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Kommunikasjonsark 701206 Kommunikasjonsark blokk Kr 254,- Kjøp
Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) IS-1025e Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, generell (PDF-fil for nedlasting) 700310e Søknad om økonomisk stønad, generell (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten 700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 188,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) 701169e Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) 701172e Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for nedlasting) 701173e Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 717,- Kjøp
Timekort - Møter/samtaler 700150 Timekort - Møter/samtaler pk. 200 Kr 396,- Kjøp
Blanke giro A4 700169 Blanke giro A4 pk. 100 Kr 415,- Kjøp
Klientregisterkort hjemmehjelp    A5 700187 Klientregisterkort hjemmehjelp A5 pk. 100 Kr 523,- Kjøp
Kontokort for sosial stønad 700206 Kontokort for sosial stønad pk. 100 Kr 422,- Kjøp
Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) 700245e Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700245en Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad (tilpasset Visma Velferd) (PDF-fil for nedlasting) 700307e Søknad om økonomisk stønad (tilpasset Visma Velferd) (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, enkel (PDF-fil for nedlasting) 700309e Søknad om økonomisk stønad, enkel (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, generell - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700310en Søknad om økonomisk stønad, generell - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Application for financial assistance 700310-Engelsk Application for financial assistance pk. 50 Kr 478,- Kjøp
Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) 700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700391en Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Legeattest for søknad om parkeringsløyve, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700393en Legeattest for søknad om parkeringsløyve, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Disponering av kontantytelser for institusjoner 701155 Disponering av kontantytelser for institusjoner bl. 25 sett Kr 361,- Kjøp
Beboer kontokort  A4 701157 Beboer kontokort A4 pk. 100 Kr 462,- Kjøp
Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701171en Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701172en Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Orientering om vederlag/egenbetaling for sosiale tjenester (PDF-fil for nedlasting) 701175e Orientering om vederlag/egenbetaling for sosiale tjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701194e Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701194en Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester 701200 Søknad om helse- og omsorgstjenester pk. 100 Kr 396,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701200e Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstenester - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701200en Søknad om helse- og omsorgstenester - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om kommunal bolig (PDF-fil for nedlasting) 702398e Søknad om kommunal bolig (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Turnusplan - 12 uker 704228 Turnusplan - 12 uker pk. 50 Kr 478,- Kjøp
Hjelpeark for turnusplan 704232 Hjelpeark for turnusplan bl. 100 Kr 269,- Kjøp
Helsekort i journal i videregående skole 704550 Helsekort i journal i videregående skole Pakke á 50 kort Kr 660,- Kjøp