Til hovedmeny Til innhold

Helse og omsorg

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Arbeidsrapport hjemmehjelp 700231 Arbeidsrapport hjemmehjelp blokk Kr 245,- Kjøp
Journal/dokumentliste (omslag m/klaff) 700313 Journal/dokumentliste (omslag m/klaff) pk. 50 Kr 855,- Kjøp
Timeliste institusjon (Unit4) 703413 Timeliste institusjon (Unit4) bl. 50 sett Kr 297,- Kjøp
Helsekort (barn) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 704540 Helsekort (barn) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pk. 50 Kr 899,- Kjøp
Timeliste (NLP) 703434 Timeliste (NLP) bl. 50 sett Kr 302,- Kjøp
Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning langside) 732225 Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning langside) pk. 50 Kr 270,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, bokmål 700310 Søknad om økonomisk stønad, bokmål pk. 100 Kr 552,- Kjøp
Skjema for narkotikakontroll 701213 Skjema for narkotikakontroll bl. 100 Kr 314,- Kjøp
Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler 700252 Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler bl. 25 sett Kr 302,- Kjøp
Journal (Pasientjournal/journalomslag) 701125 Journal (Pasientjournal/journalomslag) pk. 50 Kr 690,- Kjøp
Veiekort (nynorsk) 704549-N Veiekort (nynorsk) pk. 100 Kr 458,- Kjøp
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 700391 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede bl. 50 Kr 295,- Kjøp
Legeerklæring (for søknad om parkeringstillatelse) 700393 Legeerklæring (for søknad om parkeringstillatelse) bl. 50 Kr 270,- Kjøp
Helsekort (barn) i helsestasjons- og skulehelsetenesta (nynorsk) 704540-N Helsekort (barn) i helsestasjons- og skulehelsetenesta (nynorsk) pk. 50 Kr 899,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad,  nynorsk 700310-N Søknad om økonomisk stønad, nynorsk pk. 100 Kr 552,- Kjøp
Parkeringskort forflytningshemma, nynorsk 700360-N Parkeringskort forflytningshemma, nynorsk pk. 50 Kr 370,- Kjøp
Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) 701146 Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) pk. 100 sett Kr 395,- Kjøp
Beskyttelsespapir for laminering av parkeringskort 732361 Beskyttelsespapir for laminering av parkeringskort pk. 5 Kr 75,- Kjøp
Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) 701151 Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) pk. 100 Kr 535,- Kjøp
Timekort helsestasjon 704539 Timekort helsestasjon pk. 100 Kr 383,- Kjøp
Lamineringslomme for parkeringskort til institusjon 732350-1 Lamineringslomme for parkeringskort til institusjon pk. 10 Kr 112,- Kjøp
Forenkla søknad om økonomisk stønad 700309-N Forenkla søknad om økonomisk stønad bl. 100 stk Kr 314,- Kjøp
Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede (A5) 700389 Parkeringskort for institusjon med forflytningshemmede (A5) pk. 10 Kr 115,- Kjøp
Kvittering (selvkopierende sett á 3) 700037 Kvittering (selvkopierende sett á 3) bl. 50 sett Kr 410,- Kjøp
Relieffplate for laminering av parkeringskort 732360 Relieffplate for laminering av parkeringskort stk. Kr 885,- Kjøp
Plastomslag A7 732320 Plastomslag A7 pk. 100 Kr 440,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) 701171e Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) 700211 Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) bl. 100 Kr 283,- Kjøp
Utfyllingsmal for parkeringskort for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) 700362 Utfyllingsmal for parkeringskort for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 299,- Kjøp
Plastomslag A6 732321 Plastomslag A6 pk. 100 Kr 310,- Kjøp
Disponering av kontantytelser for institusjoner 701155 Disponering av kontantytelser for institusjoner bl. 25 sett Kr 445,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) 701172e Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon 701169 Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon pk. 100 Kr 395,- Kjøp
Pasient-/beboermappe A4 vertikal 701143 Pasient-/beboermappe A4 vertikal pk. 50 Kr 785,- Kjøp
Dokumentpenn (UB157), 0.3 sort 728180 Dokumentpenn (UB157), 0.3 sort 10 stk. Kr 495,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) 701173 Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) bl. 100 Kr 365,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten 700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 233,- Kjøp
Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) IS-1025e Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten 700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 233,- Kjøp
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) 700391e Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Legeerklæring for søknad om parkeringstillatelse (PDF-fil for nedlasting) 700393e Legeerklæring for søknad om parkeringstillatelse (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 764,- Kjøp
Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) 700045el Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 710,- Kjøp
Gjeldsbevis og trekkerklæring (PDF-fil for nedlasting) 700211e Gjeldsbevis og trekkerklæring (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlast 701171en Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlast PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for 701173e Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - enkel, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700309en Søknad om økonomisk stønad - enkel, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, generell (PDF-fil for nedlasting) 700310e Søknad om økonomisk stønad, generell (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - nynorsk (PDF-fil for nedlastin 700391en Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma - nynorsk (PDF-fil for nedlastin PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil f 701169e Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil f PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701172en Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester 701200 Søknad om helse- og omsorgstjenester pk. 100 Kr 490,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701200e Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad (tilpasset Visma Velferd) (PDF-fil for nedlasting) 700307e Søknad om økonomisk stønad (tilpasset Visma Velferd) (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, enkel (PDF-fil for nedlasting) 700309e Søknad om økonomisk stønad, enkel (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Legeattest for søknad om parkeringsløyve, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700393en Legeattest for søknad om parkeringsløyve, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Beboer kontokort  A4 701157 Beboer kontokort A4 pk. 100 Kr 570,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701194e Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om kommunal bolig (PDF-fil for nedlasting) 702398e Søknad om kommunal bolig (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) 700245e Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700245en Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad, generell - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700310en Søknad om økonomisk stønad, generell - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl 700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Orientering om vederlag/egenbetaling for sosiale tjenester (PDF-fil for nedlasti 701175e Orientering om vederlag/egenbetaling for sosiale tjenester (PDF-fil for nedlasti PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701194en Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 608,- Kjøp
Plastomslag for nr. 704549 Veiekort 732319 Plastomslag for nr. 704549 Veiekort stk. Kr 7,- Kjøp
Veiekort 704549 Veiekort pk. 100 Kr 458,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - Visma Velferd 700307 Søknad om økonomisk stønad - Visma Velferd pk. 100 Kr 552,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon 701171 Orientering om egenandel for opphold i institusjon Bl. 100 Kr 340,- Kjøp
Søknad om økonomisk stønad - enkel 700309 Søknad om økonomisk stønad - enkel bl. 100 stk. Kr 314,- Kjøp
Hologram for parkeringskort (påføres før laminering) 700361 Hologram for parkeringskort (påføres før laminering) Ark á 50 Kr 277,- Kjøp
Parkeringskort forflytningshemmede 700360 Parkeringskort forflytningshemmede pk. 50 Kr 370,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold 701172 Oppgave over inntektsforhold bl. 100 Kr 340,- Kjøp
Lamineringslomme for parkeringskort etter ny forskrift 732365 Lamineringslomme for parkeringskort etter ny forskrift pk. 50 Kr 752,- Kjøp
Arbeidsrapport m/gjennomslag 700233 Arbeidsrapport m/gjennomslag blokk Kr 245,- Kjøp
Journal/dokumentliste (omslag) 700312 Journal/dokumentliste (omslag) pk. 100 Kr 855,- Kjøp