Til hovedmeny Til innhold

Eiendom

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Skjøte 700047 Skjøte pk. 50 Kr 518,- Kjøp
Skjøte, tinglysingsgjenpart 700048 Skjøte, tinglysingsgjenpart pk. 50 Kr 487,- Kjøp
Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) 700045el Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 742,- Kjøp
Tinglysingspapir (A4) m/rød margstrek u/hull 740133 Tinglysingspapir (A4) m/rød margstrek u/hull pk. 100 Kr 372,- Kjøp
Kjøpekontrakt fast eiendom 700039 Kjøpekontrakt fast eiendom pk. à 50 stk. Kr 415,- Kjøp
Kjøpekontrakt fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 700039el Kjøpekontrakt fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Skjøte (PDF-fil for nedlasting) 700047el Skjøte (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Skøyte - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700047enl Skøyte - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl 700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Eiendomsopplysninger (PDF-fil for nedlasting) 700906e Eiendomsopplysninger (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Eigedomsopplysningar - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700906en Eigedomsopplysningar - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Avtale om bortleie av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) 700940e Avtale om bortleie av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om fritak fra driveplikt (PDF-fil for nedlasting) 700941e Søknad om fritak fra driveplikt (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om omdisponering av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) 700943e Søknad om omdisponering av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Pantedokument, fast eiendom m/hjemmelshavers samtykke (PDF-fil for nedlasting) 701801el Pantedokument, fast eiendom m/hjemmelshavers samtykke (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Gravemelding/Tillatelse 705430 Gravemelding/Tillatelse pk. 100 sett Kr 335,- Kjøp
Søknad om grave- og arbeidstillatelse (PDF-fil for nedlasting) 705430e Søknad om grave- og arbeidstillatelse (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om grave- og arbeidsløyve - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 705430en Søknad om grave- og arbeidsløyve - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlas 709552-3e Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlas PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom - nynorsk (PDF-f 709552-3en Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom - nynorsk (PDF-f PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrens 709552-4e Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrens PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 709552-5e Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 709552-5el Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 691,- Kjøp
Søknad om konsesjon på overtaking av eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 709552-5en Søknad om konsesjon på overtaking av eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Tinglysingspapir (A4) u/rød margstrek m/hull 740134 Tinglysingspapir (A4) u/rød margstrek m/hull pk. 100 Kr 372,- Kjøp