Til hovedmeny Til innhold

Eiendom

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) 700045el Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Skjøte 700047 Skjøte pk. 50 Kr 432,- Kjøp
Skjøte, tinglysingsgjenpart 700048 Skjøte, tinglysingsgjenpart pk. 50 Kr 406,- Kjøp
Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil 709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 717,- Kjøp
Tinglysingspapir (A4) m/rød margstrek u/hull 740133 Tinglysingspapir (A4) m/rød margstrek u/hull pk. 100 Kr 310,- Kjøp
Kjøpekontrakt fast eiendom 700039 Kjøpekontrakt fast eiendom pk. à 50 stk. Kr 415,- Kjøp
Kjøpekontrakt fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 700039el Kjøpekontrakt fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Skjøte (PDF-fil for nedlasting) 700047el Skjøte (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Skøyte - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700047enl Skøyte - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Skøyte (nynorsk) 700047-N Skøyte (nynorsk) pk. à 50 stk. Kr 432,- Kjøp
Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) 700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Eiendomsopplysninger (PDF-fil for nedlasting) 700906e Eiendomsopplysninger (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Eigedomsopplysningar - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700906en Eigedomsopplysningar - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Avtale om bortleie av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) 700940e Avtale om bortleie av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om fritak fra driveplikt (PDF-fil for nedlasting) 700941e Søknad om fritak fra driveplikt (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om omdisponering av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) 700943e Søknad om omdisponering av jordbruksareal (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Pantedokument, fast eiendom m/hjemmelshavers samtykke (PDF-fil for nedlasting) 701801el Pantedokument, fast eiendom m/hjemmelshavers samtykke (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Gravemelding/Tillatelse 705430 Gravemelding/Tillatelse pk. 100 sett Kr 279,- Kjøp
Søknad om grave- og arbeidstillatelse (PDF-fil for nedlasting) 705430e Søknad om grave- og arbeidstillatelse (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om grave- og arbeidsløyve - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 705430en Søknad om grave- og arbeidsløyve - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 709552-3e Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 709552-3en Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning av fast eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (PDF-fil for nedlasting) 709552-4e Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 709552-5e Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) 709552-5el Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 668,- Kjøp
Søknad om konsesjon på overtaking av eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 709552-5en Søknad om konsesjon på overtaking av eigedom - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 571,- Kjøp
Tinglysingspapir (A4) m/marg og 3 + 4 hull 740115 Tinglysingspapir (A4) m/marg og 3 + 4 hull Pk. 100 Kr 289,- Kjøp
Dokumentpapir (A3) u/marg 740121 Dokumentpapir (A3) u/marg pk. à 50 stk. Kr 475,- Kjøp
Tinglysingspapir (A4) u/rød margstrek m/hull 740134 Tinglysingspapir (A4) u/rød margstrek m/hull pk. 100 Kr 310,- Kjøp
Dokumentpapir klutepapir (A4) 740150 Dokumentpapir klutepapir (A4) stk. Kr 4,- Kjøp