Til hovedmeny Til innhold

Pleie- og omsorgstjenester

Antall produkter: 0
Varenr Beskrivelse Enhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
Timeliste (NLP) 703434 Timeliste (NLP) bl. 50 sett Kr 293,- Kjøp
Hjemmehjelpsrapport (NLP) 700238 Hjemmehjelpsrapport (NLP) bl. 25 sett Kr 293,- Kjøp
Timeliste institusjon Agresso 703413 Timeliste institusjon Agresso bl. 50 sett Kr 293,- Kjøp
Journal (Pasientjournal/journalomslag) 701125 Journal (Pasientjournal/journalomslag) pk. 50 Kr 671,- Kjøp
Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) 704586 Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) bl. 25 sett Kr 378,- Kjøp
Beboer kontokort  A4 701157 Beboer kontokort A4 pk. 100 Kr 554,- Kjøp
Disponering av kontantytelser for institusjoner 701155 Disponering av kontantytelser for institusjoner bl. 25 sett Kr 433,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) 701173 Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) bl. 100 Kr 354,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon 701169 Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon pk. 100 Kr 384,- Kjøp
Pasient-/beboermappe A4 vertikal 701143 Pasient-/beboermappe A4 vertikal pk. 50 Kr 762,- Kjøp
Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) 701146 Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) pk. 100 sett Kr 384,- Kjøp
Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) 701151 Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 5) pk. 100 Kr 518,- Kjøp
Blanke giro A4 700169 Blanke giro A4 pk. 100 Kr 498,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten 700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 226,- Kjøp
Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler 700252 Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler bl. 25 sett Kr 293,- Kjøp
Pasientregistermappe hjemmesykepleie 700248 Pasientregistermappe hjemmesykepleie pk. 50 Kr 811,- Kjøp
Arbeidsrapport m/gjennomslag 700233 Arbeidsrapport m/gjennomslag blokk Kr 238,- Kjøp
Arbeidsrapport hjemmehjelp 700231 Arbeidsrapport hjemmehjelp blokk Kr 238,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester 701200 Søknad om helse- og omsorgstjenester pk. 100 Kr 475,- Kjøp
Kommunikasjonsark 701206 Kommunikasjonsark blokk Kr 305,- Kjøp
Kvittering (selvkopierende sett á 3) 700037 Kvittering (selvkopierende sett á 3) bl. 50 sett Kr 396,- Kjøp
Skjema for narkotikakontroll 701213 Skjema for narkotikakontroll bl. 100 Kr 305,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon 701171 Orientering om egenandel for opphold i institusjon Bl. 100 Kr 330,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold 701172 Oppgave over inntektsforhold bl. 100 Kr 330,- Kjøp
Klientregisterkort hjemmehjelp    A5 700187 Klientregisterkort hjemmehjelp A5 pk. 100 Kr 628,- Kjøp
Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) 700245e Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 700245en Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) 700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) 701171e Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlast 701171en Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlast PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) 701172e Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701172en Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for 701173e Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701200e Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om helse- og omsorgstenester - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701200en Søknad om helse- og omsorgstenester - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl 700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedl PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) IS-1025e Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) 701194e Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) 701194en Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 591,- Kjøp
Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil f 701169e Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil f PDF-fil Kr 591,- Kjøp