Priser PDF-skjema

Priser PDF-skjema


Prisene er oppgitt per PDF-skjema per år og eks. mva.


For kommuner/fylkeskommuner

OBS! Riktig pris i nettbutikken vises først etter innlogging og baseres på innbyggerantall. Det finnes to ulike priskategorier:

PDF-skjema uten lagring (publikumsskjema)
Skjema kan legges ut på kommunens nettside for utfylling av publikum. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader, men utfylte data kan ikke lagres.

PDF-skjema med lagring (internskjema)
Skjema benyttes internt i kommunen. Skjema fylles ut på skjerm i Adobe Reader og utfylte data kan lagres. For lagringsfunksjonaliteten tilkommer lisenspris for Adobe Reader Extension. Det må bestilles én lisens for hvert fagområde det bestilles PDF-skjema fra. Lisensen koster kr 682,- per stk (engangskostnad).

Antall innbyggere Skjema uten
lagring, per år
 Skjema med
lagring, per år
  Opp til 3.000    562,00   657,00
  3.001 - 5.000    674,00   777,00
  5.001 – 10.000    870,00    1.018,00
  10.001 – 15.000    983,00    1.149,00
  15.001 – 20.000    1.124,00   1.313,00
  20.001 – 25.000    1.292,00   1.511,00
  25.001 – 35.000    1.460,00   1.708,00
  35.001 – 50.000    1.854,00   2.167,00
  Over 50.000    2.416,00   2.825,00

Private kunder (firmaer og enkeltpersoner)


PDF-skjema uten lagring
Kr 562,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).

PDF-skjema med lagring
Kr 657,00 per PDF-skjema per år (bruksrett og vedlikehold).
I tillegg må det bestilles minimum én lisens av Adobe Reader Extension à kr 706,-.