Pleie- og omsorgstjenester

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
700037 Kvittering (selvkopierende sett á 3) bl. 50 sett Kr 325,00 Kr 325,00 Kjøp
700169 Blanke giro A4 pk. 100 Kr 408,00 Kr 408,00 Kjøp
700187 Klientregisterkort hjemmehjelp A5 pk. 100 Kr 515,00 Kr 515,00 Kjøp
700205 Rekvisisjon - varer (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) bl. 50 sett Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
700231 Arbeidsrapport hjemmehjelp blokk Kr 195,00 Kr 195,00 Kjøp
700233 Arbeidsrapport m/gjennomslag blokk Kr 195,00 Kr 195,00 Kjøp
700238 Hjemmehjelpsrapport (NLP) bl. 25 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
700245e Søknad om omsorgslønn (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700245en Søknad om omsorgsløn - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700248 Pasientregistermappe hjemmesykepleie pk. 50 Kr 665,00 Kr 665,00 Kjøp
700252 Kvittering for korttidslån av tekniske hjelpemidler bl. 25 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701125 Journal (Pasientjournal/journalomslag) pk. 50 Kr 550,00 Kr 550,00 Kjøp
701143 Pasient-/beboermappe A4 vertikal pk. 50 Kr 625,00 Kr 625,00 Kjøp
701145 Søknad om plass i syke-/aldershjem bl. 100 Kr 325,00 Kr 325,00 Kjøp
701146 Melding til NAV (selvkopierende sett à 6) pk. 100 sett Kr 315,00 Kr 315,00 Kjøp
701151 Melding - Innleggelse/utskriving (selvkopierende sett á 4) pk. 100 Kr 425,00 Kr 425,00 Kjøp
701155 Disponering av kontantytelser for institusjoner bl. 25 sett Kr 355,00 Kr 355,00 Kjøp
701157 Beboer kontokort A4 pk. 100 Kr 455,00 Kr 455,00 Kjøp
701169 Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon pk. 100 Kr 315,00 Kr 315,00 Kjøp
701169e Forsørgerfradrag ved beregning av egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701171 Orientering om egenandel for opphold i institusjon Bl. 100 Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
701171e Orientering om egenandel for opphold i institusjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701171en Orientering om eigendel for opphald i institusjon - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701172 Oppgave over inntektsforhold bl. 100 Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
701172e Oppgave over inntektsforhold (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701172en Oppgåve over inntektsforhold - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701173 Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. (beregningsskjema) bl. 100 Kr 290,00 Kr 290,00 Kjøp
701173e Egenandel for langtidsopphold i institusjon mv. - beregningsskjema (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701194e Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701194en Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701200 Søknad om helse- og omsorgstjenester pk. 100 Kr 390,00 Kr 390,00 Kjøp
701200e Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701200en Søknad om helse- og omsorgstenester - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701206 Kommunikasjonsark blokk Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
701213 Skjema for narkotikakontroll bl. 100 Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
703413 Timeliste institusjon Agresso bl. 50 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
703434 Timeliste (NLP) bl. 50 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
704228 Turnusplan - 12 uker pk. 50 Kr 470,00 Kr 470,00 Kjøp
704230 Turnusplan - 6 uker pk. 50 Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
704231 Turnusplan - helg og høytid pk. 50 Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
704232 Hjelpeark for turnusplan bl. 100 Kr 265,00 Kr 265,00 Kjøp
704586 Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) bl. 25 sett Kr 310,00 Kr 310,00 Kjøp
IS-1025e Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: