Barnevern

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
700150 Timekort - Møter/samtaler pk. 200 Kr 390,00 Kr 390,00 Kjøp
700160el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del A (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700161el Søknad om godkjenning av fosterhjem Del B (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700172 Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring bl. 50 Kr 205,00 Kr 205,00 Kjøp
700175 Rapport fra tilsynsperson pk. 50 Kr 350,00 Kr 350,00 Kjøp
700175el Rapport fra tilsynsperson (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700175enl Rapport fra tilsynsperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700176 Saksmappe, barnevern pk. 50 Kr 550,00 Kr 550,00 Kjøp
700190 Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder bl. 50 Kr 205,00 Kr 205,00 Kjøp
700190e Melding til barnevernet - offentlig og privat innmelder (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700190en Melding til barnevernet - offentleg og privat innmeldar - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700193 Søknad om engasjement i støttetjenesten bl. 50 Kr 380,00 Kr 380,00 Kjøp
700193e Søknad om engasjement i støttetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700193en Søknad om engasjement i støttetenesta - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700194 Søknad om å bli besøkshjem bl. 50 Kr 205,00 Kr 205,00 Kjøp
700194e Søknad om å bli besøkshjem (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700194en Søknad om å bli besøksheim - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700197 Rapport fra støtteperson bl. 50 Kr 205,00 Kr 205,00 Kjøp
700197enl Rapport frå støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700199e Erkl. om taushetsplikt og informasjon til tillitsperson i barnevernet (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700200 Egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker pk. 25 Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700905 Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson Pk. 50 Kr 380,00 Kr 380,00 Kjøp
700905enl Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703414 Timeliste støtteperson Agresso bl. 25 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
703435 Timeliste støttekontakt, avlaster, tilsynsfører mv. (NLP) bl. 25 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 706,00 Kr 706,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: