Oppmåling

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
702248 Mappe for kart-/delingsforretning - A4 grønn pk. 50 Kr 775,00 Kr 775,00 Kjøp
702266el Nota (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705405e Søknad om deling/justering av grunneiendom (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
705803el Varsel om oppmålingsforretning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705804el Protokoll for oppmålingsforretning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705804kart-el Protokoll for oppmålingsforretning m/kartutsnitt (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705806el Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705811el Journal (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705811enl Journal - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705812 Kvittering for varsel om oppmålingsforretning mv. pk. à 100 stk. Kr 355,00 Kr 355,00 Kjøp
705812e Kvittering for varsel om oppmålingsforretning mv. (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
705813el Fullmakt - oppmålingsforretning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705823el Matrikkelbrev m/matrikkelbrevkart (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705863 Saksmappe pk. 50 Kr 1 175,00 Kr 1 175,00 Kjøp
705881el Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
705883el Partsliste (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 706,00 Kr 706,00 Kjøp
731501 Patentperm, låsbar stk. Kr 525,00 Kr 525,00 Kjøp
740123 Målebrev - A4 pk. 100 Kr 410,00 Kr 410,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: