Ansettelse og arbeidsforhold

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
700140el Sluttattest (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700484 Lønnsmelding bl. 100 Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
700905enl Registrering av søkere på oppdrag som støtteperson - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
702450 Personalmelding bl. 25 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
702450el Personalmelding (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
702467 Personalmappe pk. 50 Kr 650,00 Kr 650,00 Kjøp
702520e Erklæring om taushetsplikt, generell utgave (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
702531 Anvisningsregister pk. à 100 Kr 480,00 Kr 480,00 Kjøp
702532 Anvisningsregister A4 pk. à 100 Kr 480,00 Kr 480,00 Kjøp
702601e Erklæring om taushetsplikt - folkevalgt (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
703147el Varsel om avvikling av foreldrepermisjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703147enl Varsel om avvikling av foreldrepermisjon - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703150 Egenmelding - inkluderende arbeidsliv bl. 100 Kr 290,00 Kr 290,00 Kjøp
703150el Egenmelding - inkluderende arbeidsliv (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703150enl Eigemelding - inkludarende arbeidsliv - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703150-N Eigemelding - inkluderande arbeidsliv (nynorsk) bl. 100 Kr 290,00 Kr 290,00 Kjøp
703151 Egenerklæring ved fravær bl. 100 Kr 290,00 Kr 290,00 Kjøp
703151el Egenerklæring ved fravær (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703155 Søknad om permisjon bl. 100 Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
703155el Søknad om permisjon (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703155enl Søknad om permisjon - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703158el Forespørsel/avtale om overføring av feriedager (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703159el Forespørsel/avtale om forskuddsferie (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703169el Arbeidsliste for midlertidig ansatte (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703175el Tilsettingskontrakt - fast stilling (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703176el Åremålstilsetting (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703177el Midlertidig ansettelse (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
703178el Midlertidig ansettelse - tilsigelsesarbeid/vikaroppdrag (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 706,00 Kr 706,00 Kjøp
700506 Omslag for arbeidsgiverarkiv (sandbrun) pk. 100 Kr 595,00 Kr 595,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: