Helsekontroll

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
704549 Veiekort pk. 100 Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
704549-N Veiekort (nynorsk) pk. 100 Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
704540 Helsekort (barn) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pk. 50 Kr 700,00 Kr 700,00 Kjøp
704540-N Helsekort (barn) i helsestasjons- og skulehelsetenesta (nynorsk) pk. 50 Kr 700,00 Kr 700,00 Kjøp
700326 Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700326e Erklæring om taushetsplikt, helsetjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
704539 Timekort helsestasjon pk. 100 Kr 305,00 Kr 305,00 Kjøp
704550 Helsekort i journal i videregående skole Pakke á 50 kort Kr 650,00 Kr 650,00 Kjøp
704586 Legemiddelrekvisisjon (selvkopierende sett á 4) bl. 25 sett Kr 310,00 Kr 310,00 Kjøp
732220 Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning kort- og langside) pk. 100 Kr 236,00 Kr 236,00 Kjøp
732225 Plastomslag for nr. 704540 Helsekort (åpning langside) pk. 50 Kr 215,00 Kr 215,00 Kjøp
732319 Plastomslag for nr. 704549 Veiekort stk. Kr 5,00 Kr 5,00 Kjøp
732320 Plastomslag A7 pk. 100 Kr 350,00 Kr 350,00 Kjøp
732321 Plastomslag A6 pk. 100 Kr 247,00 Kr 247,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: