Videregående skole

Antall artikler: Vis per side:

Varsel til elev/foresatte - Tvil om grunnlag for fastsetting av karakter

Varenr 701577
Salgsenhet: Blokk á 25 sett (2 blad i settet)

Kr 195,00 eks.mva Kr 195,00 eks. mva

Når det er tvil om det er grunnlag for å fastsette karakter i ett eller flere fag på grunn av overskridelse av fraværsgrensen eller av andre særlige grunner.
Henviser til forskrift til opplæringslova §§ 3-3, 3-7 og 3-47.
Svarslipp signeres av elev og foresatte (når eleven er under 18 år) og returneres skolen.

Kjøp
Relaterte produkter:

Antall artikler: Vis per side: