Sosialtjeneste

Antall artikler: Vis per side:

Varenr Beskrivelse Salgsenhet Antall Pris/enhet (eks. mva)
700045el Gjeldsbevis med bekreftet underskrift (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 657,00 Kr 657,00 Kjøp
700090 Rekvisisjon bl. a 50 Kr 335,00 Kr 335,00 Kjøp
700150 Timekort - Møter/samtaler pk. 200 Kr 390,00 Kr 390,00 Kjøp
700204 Journal - omslag pk. 100 Kr 380,00 Kr 380,00 Kjøp
700205 Rekvisisjon - varer (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) bl. 50 sett Kr 365,00 Kr 365,00 Kjøp
700206 Kontokort for sosial stønad pk. 100 Kr 415,00 Kr 415,00 Kjøp
700211 Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) bl. 100 Kr 225,00 Kr 225,00 Kjøp
700211e Gjeldsbevis og trekkerklæring (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700222 Anvisning (selvkopierende sett á 2, nummerert/perforert) bl. 50 sett Kr 355,00 Kr 355,00 Kjøp
700223 Anvisning bl. 100 Kr 190,00 Kr 190,00 Kjøp
700307 Søknad om økonomisk stønad - Visma Velferd pk. 100 Kr 440,00 Kr 440,00 Kjøp
700307e Søknad om økonomisk stønad (tilpasset Visma Velferd) (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700309 Søknad om økonomisk stønad - enkel bl. 100 stk. Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
700309e Søknad om økonomisk stønad, enkel (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700309en Søknad om økonomisk stønad - enkel, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700309-N Forenkla søknad om økonomisk stønad bl. 100 stk Kr 250,00 Kr 250,00 Kjøp
700310 Søknad om økonomisk stønad, bokmål pk. 100 Kr 440,00 Kr 440,00 Kjøp
700310e Søknad om økonomisk stønad, generell (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700310en Søknad om økonomisk stønad, generell - nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700310-Engelsk Application for financial assistance pk. 50 Kr 470,00 Kr 470,00 Kjøp
700310-N Søknad om økonomisk stønad, nynorsk pk. 100 Kr 440,00 Kr 440,00 Kjøp
700312 Journal/dokumentliste (omslag) pk. 100 Kr 680,00 Kr 680,00 Kjøp
700313 Journal/dokumentliste (omslag m/klaff) pk. 50 Kr 595,00 Kr 595,00 Kjøp
700321e Søknad om kommunalt utbedringslån/boligtilskudd til tilpasning (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
700325 Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten bl. 25 Kr 185,00 Kr 185,00 Kjøp
700325e Erklæring om taushetsplikt, sosial-/barneverntjenesten (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701175e Orientering om vederlag/egenbetaling for sosiale tjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701194e Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
701194en Fullmakt - Helse- og omsorgstenester, nynorsk (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
702398e Søknad om kommunal bolig (PDF-fil for nedlasting) PDF-fil Kr 562,00 Kr 562,00 Kjøp
703413 Timeliste institusjon Agresso bl. 50 sett Kr 240,00 Kr 240,00 Kjøp
709160 Adobe Reader Extension (Rdx) lisensfil stk. Kr 706,00 Kr 706,00 Kjøp

 

 

Antall artikler: Vis per side: